Jak objednat pobyt

Je několik možností, jak můžete objednat pobyt:

 • Telefonicky na číslech: 577 218 629 nebo 721 241 848
 • Zasláním poptávky prostřednictvím webových stránek
 • E-mailem, zaslaným na adresu: zc.ru1716810738otsse1716810738nllew1716810738@ofni1716810738
 • Poštou – zasláním objednávky na adresu naší kanceláře
 • Osobně v naší provozovně ve Zlíně: J. A Bati 5520 (naproti krajského úřadu)
 • Prostřednictvím cestovní agentury, která je k nabízení služeb CK Wellness Tour zplnomocněna

Postup objednání:

 • Na základě Vaší poptávky nebo předběžné objednávky Vám předložíme písemný návrh smlouvy + Všeobecné smluvní podmínky CK.
 • Máte – li zájem o cestovní pojištění, sjednáme Vám také pojistku, která pomůže při řešení mimořádných událostí.
 • Pokud máte zájem o fakturaci svému zaměstnavateli, je třeba tyto skutečnosti nahlásit před uzavřením smlouvy.
 • Pokud s obsahem smlouvy souhlasíte, podepíšete smlouvu. Svůj souhlas s obsahem smlouvy a Všeobecnými smluvními podmínkami můžete vyjádřit také písemným souhlasem, který nám pošlete e-mailem v odpovědi na zaslaný návrh smlouvy.

Úhrada ceny:

 • Na základě smlouvy provedete úhradu zálohy na účet CK Wellness Tour. Teprve v okamžiku, kdy je smlouva podepsána (písemně odsouhlasena) oběma smluvními stranami a záloha v určeném termínu připsána na účet CK Wellness Tour, je smlouva uzavřena. Pokud zákazník nedodrží termín úhrady, uvedený ve smlouvě, smlouva nenabývá platnosti a CK může zrušit rezervaci.

Cestovní doklady:

 • Vámi objednané a zaplacené služby budou uvedeny v poukazu na pobyt – Voucheru, který je nutné předložit v recepci hotelu při nástupu na pobyt spolu s platným průkazem totožnosti. Ve Voucheru a jeho příloze – Pokynech na cestu, najdete informace o nástupu na pobyt, příjezdu k hotelu, placení lázeňského poplatku a další informace k pobytu a pobytovému místu. Pokud jste si objednali cestovní pojištění, obdržíte od nás také příslušné doklady.
 • Voucher a pokyny na cestu obdržíte nejpozději 10 dnů před nástupem na pobyt. V případě zakoupení pobytu 15 a méně dnů před nástupem na pobyt zajistíme doručení Voucheru do doby Vašeho odjezdu na pobyt. Podmínkou vystavení Voucheru je zaplacení celkové ceny pobytu (úhrada musí být připsána na bankovním účtu CK) a doručení podepsané smlouvy nebo souhlasu se smlouvou do CK.
 • Pokud Vaše objednávka zahrnovala také nějaké speciální požadavky na ubytování, příp. časování procedur, stolování apod., pak se CK zavazuje vždy hotelu tyto požadavky písemně předat, nemůže ale garantovat jejich splnění. Proto také nejsou obsahem Voucheru.

Odpovědnost:

 • Pobyt v lázních objednáváte a absolvujete jej na vlastní odpovědnost. Cestovní kancelář neodpovídá za případná zdravotní rizika, ani za nemožnost absolvování procedur ze zdravotních důvodů. Proto doporučujeme informovat se před objednání pobytu u svého lékaře o kontraindikacích příslušného lázeňského zařízení, příp. o možnostech zdravotních komplikací, spojených s lázeňským pobytem.

Kontakty:

Poptávku nebo objednávku pobytu můžete učinit:

 • vyplněním poptávky u konkrétního pobytu na těchto stránkách
 • prostřednictvím univerzálního poptávkového formuláře: ZDE
 • vyplněním poptávky dárkového poukazu: ZDE
 • e-mailem, zaslaným na adresu: zc.ru1716810738otsse1716810738nllew1716810738@ofni1716810738
 • telefonicky na číslech: 577 218 629 nebo 721 241 848