Cestovní pojištění

Doporučujeme Vám sjednání Cestovního pojištění včetně pojištění případného storna Vašeho pobytu (např. ze zdravotních důvodů). V případě Vašeho zájmu Vám rádi zprostředkujeme toto cestovní pojištění u pojišťovny Union.

Základní „balíček“ pojistných rizik zahrnuje:

A) U pobytů v ČR: pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a pojištění storna zájezdu.
Jeho ceny jsou (na osobu a den):
1. pojištění typu A10

10,- Kč dospělý nebo 5,- Kč dítě do 15 let
2. pojištění typu A20
20,- Kč dospělý nebo 10,- Kč dítě do 15 let
Pojištění typu A20 zahrnuje vyšší limit pojistného plnění pro pojištění storna zájezdu.

B) U pobytů v SR nebo v Maďarsku: pojištění léčebných výloh, asistenční služby, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, pojištění storna zájezdu + další pojistná rizika u pojištění typu A 30 a vyšších.
Jeho ceny jsou (na osobu a den)
1. pojištění typu B: 
30,- Kč (pro SR) nebo 40,- Kč (pro Maďarsko a Slovinsko)
2. pojištění typu A30:
50,- Kč dospělý nebo 85,- Kč osoba nad 70 let nebo 35,- Kč dítě do 15 let 
3. pojištění typu A30 Pandemic
70,- Kč dospělý nebo 120,- Kč osoba nad 70 let nebo 50,- Kč dítě do 15 let 
4. pojištění typu A60
70,- Kč dospělý nebo 120,- Kč osoba nad 70 let nebo 45,- Kč dítě do 15 let 
5. pojištění typu A60 Pandemic
85,- Kč dospělý nebo 145,- Kč osoba nad 70 let nebo 60,- Kč dítě do 15 let 
6. pojištění typu A90
90,- Kč dospělý nebo 155,- Kč osoba nad 70 let nebo 55,- Kč dítě do 15 let
7. pojištění typu A90 Pandemic
100,- Kč dospělý nebo 170,- Kč osoba nad 70 let nebo 65,- Kč dítě do 15 let  

Pojištění typu A60 nebo A90 s vyššími limity pojištění storna zájezdu doporučujeme pro pobyty vyšší cenové kategorie.
Pojištění Pandemic zahrnují navíc krytí rizika nařízené karantény v souvislosti s pandemií.

Upřesnění k cestovnímu pojištění:
– při výpočtu výše pojistného se počítají pobytové dny (např. 7 nocí = 8 dnů)
– není možné pojistit samostatně pouze zrušení zájezdu (storno)
– aby pojištění platilo bez omezení, je jej nutno sjednat zároveň s cestovní smlouvou (pojistné musí být uhrazeno celé zároveň s úhradou první zálohy na pobyt). V případě pozdějšího uzavření pojištění se pojištění zrušení objednaných služeb (storna) vztahuje jen na pojistné události, které nastaly nejdříve 15 dnů po dni uzavření pojistné smlouvy

Zde najdete podrobné informace o rozsahu jednotlivých typů pojištění, limitech pojistného plnění pro jednotlivá pojistná rizika a cenách jednotlivých typů pojištění: