Lázně Bělohrad

Luxusní hotel Tree of Life **** uspokojí i náročné “wellness labužníky”.

Lázně Bělohrad mají vlastní přírodní léčivý zdroj – sirnoželezitou slatinu. Pomohou např. od bolesti zad a kloubů. Můžete zde strávit svůj pobyt v luxusním Spa Resortu Tree of Life ****.

Lázně Bělohrad – indikace a léčebné metody

Lázně Bělohrad využívají vlastní přírodní léčivý zdroj – sirnoželezitou slatinu pro poskytování koupelí, zábalů a obkladů.
Dále jsou v Lázních Bělohrad poskytovány tyto procedury:
Vodoléčba (hydromasážní koupele, částečně vířivé koupele, střídavé nožní koupele, perličkové koupele, podvodní masáže, přísadové koupele – jodové, sirné, bylinné apod., uhličité koupele), Lokální aplikace tepla či chladu (parafinové zábaly rukou, lokální kryoterapie), Cvičení v rehabilitačních bazénech, Elektroléčba, UV fototerapie, Magnetoterapie, Léčebná tělesná výchova (individuální i skupinová), Cvičení pomocí přístrojů (motodlaha, Therapy master, fitness), Masáže (klasická ruční masáž, reflexní masáž, baňková masáž a speciální zážitkové masáže), Další speciální léčba (mobilizační a manipulační techniky, manuální lymfodrenáže, přístrojové lymfodrenáže, plynové injekce, suché uhličité koupele, oxygenoterapie, inhalace).
Součástí léčebných pobytů může být také Klimatická léčba Speciální dietní stravování.

Léčebné Lázně Bělohrad se specializují na léčení těchto onemocnění: 
Nemoci nervové: polyneuropatie s paretickými projevy, kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem, nervosvalová onemocnění, syringomyelie s paretickými projevy, dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze, parkinsonova nemoc
Nemoci pohybového ústrojí: revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis, ankylozující spondylitis, Bechtěrevova nemoc, ostatní séronegativní spondartritis včetně psoriatické artritídy, mimokloubní revmatismus a difúzní onemocnění pojiva, osteoporóza s komplikacemi, bolestivé syndromy svalů, šlachových pochev, burz, úponů svalů, artrózy kyčelních, kolenních a jiných kloubů, stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, stavy po úrazech pohybového aparátu a po ortopedických operacích ,včetně stavů po operacích meziobratlových plotének, stavy po amputacích dolní končetiny, u pacientů, vybavených protézou
Nemoci kožní: atopický ekzém, psoriáza /lupénka/, chronické dermatózy, stavy po popáleninách a rekonstrukčních operacích
Gynekologické nemoci: sterilita /i sekundární/ a infertilita, opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky, stavy po gynekologických operacích a stavy po operacích v oblasti malé pánve
Nemoci onkologické, zhoubné nádory do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby

Lázně Bělohrad – volný čas a okolí

Pro sportovně zaměřené hosty jsou k dispozici tenisové kurty v kouzelném prostředí parku Bažantnice, minigolfové hřiště a půjčovna horských kol.
Hostům, kteří mají potíže s delší chůzí, slouží jako doprava do centra městečka malý lázeňský autobus. Při procházce centrem města můžete navštívit památník zdejšího rodáka K. V. Raise a prohlédnout si barokní zámek z 18. století nebo barokní chrám Všech svatých ze 17. století.
Pobyt v lázních vám zpestří rovněž koncerty, taneční večery, zajímavé besedy a přednášky. V létě se navíc řada těchto produkcí koná pod širým nebem.

Lázně Bělohrad – historie

V roce 1872 koupil Bělohradské panství pražský průmyslník Dormitzer od hraběte Aichelburga. Na levém břehu Javorky nechal postavit v místě proti kostelu zvaném Na Sádkách dřevěnou boudu se třemi koupelnami. Popravdě řečeno – koupele zde byly prováděny pouze v létě, a to za účelem čistě očistným. Nicméně zahájení koupelí se stalo významnou událostí.
O samotný a skutečný vznik Anenských slatinných lázní se však zasloužila roku 1885 pruská hraběnka Anna z Asseburgu, která provedla první úspěšné pokusy s léčivostí místní rašeliny. Odtud tedy pojmenování Anenské. V roce 1888 byly již lázně úředně uznány za léčivé a bylo jim povoleno užívat označení sirné slatinné lázně.
O tři roky později – v roce 1891 – byl na dnešních pozemcích vystavěn velký lázeňský dům ve švýcarském slohu, s křídly na obě strany. V těchto křídlech se podávaly koupele a toto původní uspořádání pavilonu vodoléčebných procedur zůstalo zachováno až dodnes. Začátek 20. století znamenal pro Anenské slatinné lázně další rozmach.
V roce 1901 byl v lázeňském parku v Bažantnici úspěšně navrtán sirnoželezitý pramen, který byl pojmenován Anna-Mariánský. Tato voda se svým složením řadí mezi železité kyselky.
Sláva a proslulost lázní rychle rostla. V roce 1905 byla povolena změna názvu obce na Lázně Bělohrad. V roce 1936 byl dostavěn nový komfortní hotel, dnešní Grand, a MUDr. Janeček upravil bývalý hotel U lázní na Vodoléčebný a vyšetřovací ústav. Ve vile Esplanade, původně v ubytovně lázeňských hostů, později v dětské ozdravovně, vznikla roku 1963 léčebna nemocí pohybového ústrojí pro děti a dorost se samostatným oddělením rehabilitace a učebnami základní školy.
Lázně byly před rokem 1989 součástí lázní Poděbrady. V rámci restitucí byla část majetku vrácena rodině MUDr. Janečka, zbytek byl privatizován. V roce 1992 byla založena akciová společnost, která se vrátila k původnímu názvu Anenské slatinné lázně. Od roku 1995, kdy vstoupila do společnosti ASL firma PURO-KLIMA, a.s., se datuje obrovský rozmach lázní.
V roce 1991 byl zprovozněn malý rehabilitační bazén. Na konci roku 1995 byl uveden do provozu nově postavený lázeňský hotel Anna Marie. V roce 1998 byla provedena dostavba hotelu Grand. Lázně tak získaly novou moderní kuchyni s jídelnou a navíc 41 lůžek v komfortních pokojích. Ve stejném roce byla ukončena i dostavba léčebného pavilonu, propojeného s hotelem Grand. Hosté mají k dispozici prostory pro individuální terapii a bezbariérový přístup ke všem lázeňským procedurám i ke svému lékaři.
V následujících letech se podařilo zrekonstruovat v původním stylu vilu Karluška, která nyní slouží jako ubytovací zařízení, kompletně zmodernizovat lázeňský hotel Janeček, zrekonstruovat vilu Stefanie pro klienty s vyššími nároky, otevřít nový rehabilitační bazén. Na konci roku 2005 se začalo s přestavbou balneoprovozu, v roce 2008 došlo k propojení jednotlivých hotelů zastřešenými spojovacími lávkami. Zvýšil se tak komfort hostů lázní.
Nejnovějším přírůstkem do seznamu hotelů v Lázních Bělohrad je nově postavený Spa Resort Tree of Life ****, který poskytuje kvalitní lázeňské a wellness služby náročnějším klientům.