LÁZNĚ BOHDANEČ

Lazne_Bohdanec 49.jpg
obrázek
 

Proč právě Lázně Bohdaneč?
Lázně Bohdaneč 
mají vlastní přírodní léčivé zdroje – slatinu a přírodní minerální vodu. 
Lázně Bohdaneč se specializují na léčbu pohybového aparátu s orientací na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní syndromy, Bechtěrevovu nemoc.
Lázně Bohdaneč se nacházejí v rozlehlém, zahradnicky udržovaném parku.
Lázně Bohdaneč – historie

Lázně Bohdaneč – indikace

Lázně Bohdaneč – léčebné metody

Lázně Bohdaneč – volný čas

Lázně Bohdaneč – fotogalerie

V Lázních Bohdaneč nabízíme hotely:

Lázně Bohdaneč – historie

Rašelinná ložiska se rozkládají na ploše 42 ha v několikametrové vrstvě. Stáří rašeliny se dnes odhaduje na 4 000 let, je tedy velmi stará a nikoli povrchová a nově utvořená. Bohdanečský rodák Jan Veselý, který byl v 90. letech 19. století nájemcem rybničního hospodářství pardubického velkostatku a předsedou Vodního družstva pro regulaci Rajského potoka, nechal přezkoumat hodnotu rašeliny ve Vídni a nechal se inspirovat názorem ing. Františka Šantrůčka z Prahy, který doporučil její využití k léčbě a to kvůli jejím ideálním vlastnostem. Po usušení je totiž lehká, bez hliněných příměsků, běžných u jiných rašelin, schopná dlouho udržet stejnoměrnou teplotu.
První lázeňská sezóna byla zahájena v srpnu 1897 v prostorných vzdušných místnostech bývalého lihovaru. Tam se upravila lázeňská budova se strojovnou, třemi kabinami pro muže, odpočívárnou pro 15 pacientů a bazénem. Na protější straně byly 4 kabiny pro ženy, vybavené dřevěnými vanami a místností k odpočinku a zábalům po slatinných koupelích. K léčení revmatických chorob, dny i jiných onemocnění sloužily slatinné lázně, masáže a dieta. Hlavní léčebnou procedurou byly slatinné koupele. Dodnes můžeme spatřit uprostřed lázní starý, cihlový a poměrně vysoký komín, který je jako jediný pozůstatkem prvního lázeňského domu.
V roce 1911 kupuje lázně obec Bohdaneč a tím se otvírá nová kapitola v dějinách lázní. V roce 1913 byl do provozu uveden nově vystavěný pavilon Gočár - objekt dlouhý 62 m a široký 17,6 m. Přízemí s předsunutou krytou kolonádou bylo určeno k umístění všech zařízení souvisejících s léčením rašelinou. V poschodí čekalo na pacienty celkem 28 pokojů, z nichž 4 rohové byly větší. Do všech pokojů byla zavedena teplá a studená voda a elektřina, budova měla telefon a ústřední vytápění. Postavení této lázeňské budovy přispělo k vyšší návštěvnosti.
V roce 1913 byly v zákoutí parku zřízeny sluneční a vzdušné lázně. V tomtéž roce začala firma Artesia z Prahy s vrtem artéské studny, 28. března 1914 vyrazil mocný proud vody do výše 15 m, z hloubky 347,5 m pod tlakem 2 atm. o teplotě 21 °c s železito-alkalickou vodou. Pokud byly lázně v majetku obce, docházelo k rozkvětu, rozšiřování, zvyšovala se návštěvnost. Avšak po první světové válce nemělo městečko dostatečné finanční prostředky, a tak v roce 1919 obec prodává lázně nově utvořené akciové společnosti - Slatinné lázně v Bohdanči u Pardubic a.s. Akciová společnost neměla dlouhého trvání a nedošlo ani k žádným převratným změnám. V roce 1922 dochází k opětovnému prodeji lázní, jejich majitelem se stává Ministerstvo veřejných prací, tedy Československý stát. Po změně majitele návštěvnost značně vzrostla. Gočárův pavilon byl zvýšen o další poschodí, bylo zřízeno koupaliště a bazén. Původní lázeňská budova již nevyhovovala. Bylo potřeba postavit novou, moderní a zvyšujícím se požadavkům vyhovující lázeňskou budovu. V roce 1928 byl položen základní kámen, budova se stavěla za starou lázeňskou budovou, před dokončením demolovanou - zbyl jen komín. V květnu roku 1930 byl slavnostně otevřen Jubilejní palác. Obě hlavní lázeňské budovy byly spojeny kolonádou, zasklenou v roce 1940.
Stavba dalšího objektu byla zahájena v roce 1939 (dnes léčebný pavilon Langer), který však byl uveden do provozu teprve v roce 1947. V dubnu 1941 obsadili lázně Němci, kteří zde setrvali až do roku 1945. Po dobu okupace fungovala zařízení pod hlavičkou Kuratoria slatinných lázní v Bohdanči.
Radost ze svobody, nadšení lidí a jejich obětavost se zasloužily o to, že ještě v roce 1945 byly lázně zprovozněny. Léčba probíhala v nouzově upravených lázeňských budovách. V této době podléhaly lázně Ministerstvu průmyslu, v roce 1948 se jejich řízení ujala Ústřední národní pojišťovna, která je předala na jaře 1953 Revolučnímu odborovému hnutí. To je obhospodařovalo do 1. ledna 1957, kdy byly převzaty Československým státem jako státní lázně se samostatným ředitelstvím.
Přes tyto časté změny se podařilo v roce 1959 prodloužit ústřední topení do všech kolonád, do restaurace a jídelen, v roce 1961 zrekonstruovat pokoje v Gočárově pavilonu a zavést rozhlas. O tři roky později byl upraven vstup do lázní a recepční prostor. Bohdaneč získalo statut lázeňského místa v roce 1963.
V roce 1971 se začal realizovat náročný projekt rozšíření lázeňského areálu. Jednalo se především o přístavbu Jubilejního pavilonu. Rozhodnutí o stavbě na základě nových projektů bylo sice vydáno již v roce 1961, avšak teprve s odstupem 11 let se podařilo stavbu zahájit. Hrubá stavba byla dokončena a předána v listopadu 1975. Lázně získaly 104 lůžka v moderně vybavených pokojích. V té době byla také dokončena moderně zařízená lázeňská jídelna s několika prostornými sály a moderní rozsáhlou kuchyní i pomocnými místnostmi. V roce 1977 se započalo s přestavbou původní části Jubilejního pavilonu, provoz byl zahájen v roce 1979.
Počet lůžek v lázních v roce 1973 byl 310, roku 1980 již 422. A zatím co se v roce 1971 léčily v lázních 1 993 osoby, v roce 1979 to bylo již 4 610, a o rok později v roce 1980 dokonce 6 445. zpět

Lázně Bohdaneč – indikace

Léčebné lázně Bohdaneč se specializují na léčbu pohybového aparátu s orientací na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní syndromy, Bechtěrevovu nemoc. Zajišťují léčbu dlouhodobých potíží, předoperačních i pooperačních stavů a poúrazovou rehabilitaci. Velmi dobrého jména dosáhly v oblasti rehabilitace totálních endoprotéz.
Jsou vyhledávaným místem nejen k léčbě, ale také k zajištění prevence, relaxaci a odpočinku. K tomu jsou také přizpůsobeny produktové balíčky a široká škála nabízených služeb.
 zpět

Lázně Bohdaneč – léčebné metody

Příroda obdarovala Lázně Bohdaneč vlastními přírodními léčivými zdroji, a to rozsáhlými ložisky slatiny nacházejícími se v nedalekém okolí a přírodní minerální vodou.
Artézský vrt hluboký 347,5 m pochází z let 1913 – 1914. Vrt, kterým přitékala mineralizovaná voda teplá 21°C , byl pojmenován "Panenka". V 70. letech 20. století bylo přistoupeno k vyhloubení nového vrtu nazvaného "Nová Panenka", který by pokryl spotřebu v lázních. Tento vrt dosahuje hloubky 388 metrů.
Charakter minerální vody je ryzí alkalická kyselka. Kromě zvýšeného obsahu mineralizace vyniká tento přírodní léčivý zdroj vyšším obsahem fluoridových prvků. Tento prvek se ve vodách vyskytuje velmi vzácně. zpět

Lázně Bohdaneč – volný čas

Ve volných chvílích můžete navštívit zajímavý kulturní a vzdělávací program, který lázně pro své hosty připravují, zasportovat si, zaplavat si ve vyhřívaném bazénu, projet se po okolí na kole, nebo jen tak posedět v některé z četných kavárniček.
Nedaleko lázní leží 18-ti jamkové golfové hřiště, westernový ranč pana Štusáka v Novinsku, písníky vhodné ke koupání i rybníky k rybaření.
Pravidelně organizujeme prohlídky města Pardubic s průvodcem a také výlety na hrady a zámky v okolí.
V areálu lázní sídlí městská knihovna a najdete zde také doplňkové služby – kadeřnictví, nehtové studio, kosmetiku a pedikúru.
Jste-li vyznavači pěší turistiky, rádi Vám zapůjčíme hole na Nordic Walking, případně se můžete připojit k naší pravidelné vycházce se zkušeným fyzioterapeutem. zpět

Lázně Bohdaneč – fotogalerie

Lazne_Bohdanec 02.jpg
Lazne_Bohdanec 17.jpg
Lazne_Bohdanec 01.jpg
Lazne_Bohdanec 19.jpg
Lazne_Bohdanec 20.jpg
Lazne_Bohdanec 21.jpg
Lazne_Bohdanec 16.jpg
Lazne_Bohdanec 08.jpg
Lazne_Bohdanec 11.jpg
Lazne_Bohdanec 30.jpg
Lazne_Bohdanec 35.jpg
Lazne_Bohdanec 10.jpg
Lazne_Bohdanec 39.jpg
Lazne_Bohdanec 50.jpg
Lazne_Bohdanec 41.jpg