Wellness Tour – wellness, lázně, relax, dovolená
     577 218 629
  721 241 848
info@wellnesstour.cz

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE " VYHRAJTE S NÁMI WELLNESS POBYTY "

Vylosováni byli tito výherci:

"Intenzivní minirelax" v hotelu Flóra *** v Trenčianských Teplicích: pan Jaroslav T. z Police

"Sen pro dva" v hotelu Jean de Carro **** v Karlových Varech: pan Tomáš G. ze Strážnice

"Pohodový pobyt" v hotelu Bellevue - Tlapák **** v Poděbradech: pan Pavel U. z Jihlavy

"Relaxační pobyt" v hotelu Park ***+ v Piešťanech: pan Karel N. z Pardubic

Děkujeme všem za účast v soutěži a vítězům blahopřejeme !

soutez-2016.jpg

1. Do akce jsou zařazeni všichni objednavatelé pobytů, kteří si zakoupí pobyt z nabídky roku 2016 s termínem zahájení pobytu nejdříve 1. 1. 2016 a s datem ukončení nejpozději 31. 12. 2016. Smlouva k pobytu musí být s naší kanceláří uzavřena nejpozději do 28. 2. 2016 a do tohoto data musí být klientem také zaplacena záloha na pobyt.

2. Objednavatelé pobytů, kteří splní uvedené podmínky, budou do akce zařazeni automaticky.

3. V průběhu měsíce března bude za přítomnosti všech pracovníků CK provedeno vylosování 4 výherců, kteří získají výše uvedené pobyty.

4. Výherci budou o své výhře informování emailem nejpozději do 31. 3. 2016.

5. Akce je propagována v katalogu a na webových stránkách CK.

6. Uvedená akce je dobrovolnou akcí na podporu prodeje pobytů z nabídky CK a jakékoliv právní vymáhání výhry je vyloučené.

Více informací o hotelech, ve kterých si budete v případě výhry užívat, najdete na stránkách těchto hotelů: Flóra ***, Jean de Carro ****, Bellevue – Tlapák ****Park ***+

Přejeme Vám hodně štěstí při losování !